Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Iemand jonassen

Iemand horizontaal bij armen en benen vasthouden en dan omhoog gooien en weer opvangen, of stevig heen en weer slingeren (al dan niet in een laken of kleed).

Fiep Westendorp
Jip gejonast

Deze uitdrukking verwijst naar een kinderspelletje waarbij twee mensen een kind aan armen en benen vasthouden, heen en weer wiegen en dan omhooggooien. Er worden dan verschillende liedjes gezongen, bijvoorbeeld: Toen Jonas in de walvis zat, van je een, twee, drie.

Het spelletje gaat terug op het bijbelverhaal waarbij de scheepslieden Jona overboord gooien, nadat gebleken is dat zijn ongehoorzaamheid de reden van het noodweer is geweest.

Zie ook

  • Toon terzijde Jonas in de walvis
  • Toon terzijde Jan Tetteroo - Bozoc

Heeft betrekking op:

Jona 1:15