Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Iemand liefhebben als de appel van het oog

Iemand liefhebben als het dierbaarste wat men bezit.

De oogappel wordt gezien als iemands kostbaarste bezit. In Psalm 17 bidt de dichter: 'Bewaar mij als het zwart des oogappels.' (Statenvertaling)

"Jakob, die zijn eenige liefhad als den appel zijner oogen, ja lief, zooals hij niets en niemand op aarde had." (H.J. Schimmel, Romantische Werken (3 dln.), Arnhem, 1870-1876, dl. 2, p. 102)

Heeft betrekking op:

Psalm 17:8, Zacharia 2:12