Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Iemand op zijn tabernakel geven

Iemand een pak slaag geven.

In de brieven van Paulus wordt het menselijk lichaam meerdere malen vergeleken met een tabernakel of tempel. Paulus bedoelt daarmee dat God vroeger in een heiligdom als tempel of tabernakel huisde, maar dat Hij nu in de mensen zelf woont. In de zegswijze wordt van die uitleg niet veel meer overgelaten, behalve dan dat tabernakel een ander woord voor lichaam wordt.

Heeft betrekking op:

2 Korintiërs 5:1, 1 Korintiërs 6:19, 1 Korintiërs 3:16