Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Iemand woorden in de mond leggen

Beweren dat iemand het genoemde gezegd heeft.

Wanneer God Mozes opdraagt naar de farao van Egypte te gaan met de boodschap: ’Laat mijn volk gaan’, stribbelt Mozes tegen met ‘Ik ben geen goed spreker’. God belooft dat hij hem - letterlijk - de woorden in de mond zal leggen. Mozes is nog niet overtuigd. Uiteindelijk komt God Mozes tegemoet door zijn broer Aäron mee te sturen die wel goed zijn woordje kan doen.

"Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, zegt het spreekwoord. Maar is de opponent wel een goed verstaander? Is hij oprecht of probeert hij de spreker woorden in de mond te leggen?" (Onze Taal, 1992, nr. 5)

Heeft betrekking op:

Exodus 4:15