Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Iemands gebeente en vlees zijn

Naaste familie, bloedverwant van iemand zijn

Deze uitdrukking wordt in de Statenvertaling gebruikt voor David, wanneer hij tot koning wordt uitgeroepen door de stammen van Israël (2 Sam. 5:1):

Toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron; en zij spraken, zeggende: Zie, wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij.

De Kanttekeningen bij de Statenvertaling geven als toelichting: ‘Wy zijn van eenen bloede.’

Heeft betrekking op:

2 Samuël 5:1