Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid (en het najagen van wind)

Alles is schone schijn, zonder zin of inhoud.

Wordt zowel gebruikt om commentaar te leveren op de zinloosheid van menselijk handelen als op mensen die (overdreven) veel aandacht aan hun uiterlijk besteden. Waarbij moet worden aangetekend dat alleen de eerste uitleg is zoals Prediker die bedoeld heeft.

Heeft betrekking op:

Prediker 1:2