Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

In Abrahams schoot zitten

Een aangenaam, rustig leventje leiden, ook is de betekenis mogelijk: een bevoorrechte positie innemen.

De zegswijze verwijst naar het verhaal over de arme Lazarus die sterft, maar na zijn dood door engelen in de schoot van Abraham gedragen wordt. Je zou 'de schoot van Abraham' in deze tekst kunnen lezen als 'het paradijs'.

Heeft betrekking op:

Johannes 13:23, Johannes 1:18, Lucas 16:22-23