Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

In gezegende omstandigheden zijn

Zwanger zijn.

Het is zeer waarschijnlijk dat deze zegswijze gebaseerd is op wat de engel Gabriƫl tegen Maria zegt in Lucas 1:28. In de Statenvertaling staat daar: 'Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen.' Dit zegt hij wanneer hij haar komt vertellen dat ze zwanger zal worden.

Heeft betrekking op:

Lucas 1:42, Lucas 1:28