Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

In goede aarde vallen

Een goede ontvangst krijgen.

In de gelijkenis van Jezus in Marcus over de zaaier, valt een bepaalde hoeveelheid zaad in goede aarde. Het gevolg is dat dat zaad snel en goed groeit.

Heeft betrekking op:

Lucas 8:8, MatteĆ¼s 13:8, Marcus 4:8