Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

In hart en nieren

met heel zijn wezen, door en door

Het hart wordt sinds mensenheugenis voorgesteld als de zetel van je persoonlijke eigenschappen, als het meest innerlijke en eigene van de mens. In de bijbel geldt datzelfde voor de nieren. Deze uitdrukking is afgeleid van 'iemands (hart en) nieren (be)proeven'.Iemands (hart en) nieren (be)proeven

Een liefde in hart en nieren
komt te laat.
 
Er is alleen maar liefde
metterdaad.
 
(Nico Scheepmaker, De gedichten, 1991, p. 184.)

Heeft betrekking op:

Psalm 7:10, Psalm 26:2, Jeremia 11:20, Jeremia 17:10, Openbaring 2:23