Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

In het zweet uws aanschijns

Zwoegende.

Als straf op de zonde zal de mens moeten zwoegen voor zijn brood, het zal hem niet meer zo gemakkelijk afgaan als in het paradijs. In de Statenvertaling staat het omschreven als: 'In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten.'

Heeft betrekking op:

Genesis 3:19