Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

In iemands schoenen treden

De plaats van iemand innemen, met de bijbehorende verplichtingen

In Ruth 4 wordt de lossing in het oude Israël beschrevenLosser. Op levendige wijze wordt verteld hoe het in de poort van Betlehem toeging. Boaz zorgt ervoor dat er tien stadsoudsten aanwezig zijn. Daar in de poort kwamen rechtszaken aan de orde, en koop- en verkooponderhandelingen. Ook de man die als eerste het recht heeft om te lossen, is aanwezig. Hij is wel geïnteresseerd in het stuk grond van Noömi. Wanneer hij echter hoort dat hij dan Ruth tot vrouw moet nemen volgens het recht van het leviraatshuwelijk, deinst hij ervoor terug. Nu de eerste losser afstand doet van zijn recht als losser, krijgt Boaz de vrijheid om te lossen. De eerste losser trekt zijn schoen uit en draagt daarmee zijn rechten over aan Boaz. De schoen was het symbool van heerschappij en zeggenschap. Wie een stuk land kocht, deed dat door er zijn - geschoeide - voet op te zetten.

Vergelijk ook de volgende zeventiende-eeuwse notariële formulering: 'Ingevalle dat een van hun beiden quam t'overlijden, zoo zal de langstlevende in zijn schoenen treden.' (J.de Brune de Jonge, Wetsteen der Vernuften deel 1, Amsterdam: Jok en Ernst , 1644, p. 158.)

Heeft betrekking op:

Ruth 4:7-8