Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Indeling

Een lyrisch boek als Hooglied, samengesteld uit verschillende poëtische teksten, biedt geen ‘verhaal’ dat zich in fasen ontwikkelt. De Nieuwe Bijbelvertaling behandelt het boek als een eenheid, waarbinnen – na het opschrift (1:1) – zeven delen zijn te onderscheiden:

I 1:2-2:7
II 2:8-3:5
III 3:6-5:1
IV 5:2-6:3
V 6:4-7:6
VI 7:7-8:4
VII 8:5-14

Bij deze indeling wordt de onderlinge overeenkomst tussen afsluitende verzen (2:7, 3:5 en 8:4), en die tussen openingsverzen (3:6 en 8:5; ook 2:8 en 5:2) zichtbaar.

Binnen het boek zijn verschillende afzonderlijke liederen te vinden, zoals de vier beschrijvingsliederen ( wasf Wasf ) in 4:1-5, 5:10-16, 6:4-7 en 7:1-7. Verder treffen we o.a. ‘liedjes van verlangen’ (bijv. 1:2-4), liederen van bewondering (bijv. 1:12-14) en een lentelied (2:8-17) aan.

Heeft betrekking op:

Hooglied 1:1