Overzicht bijbelboeken

Letteren > Po√ęzie

Jacob Cats - Men houde zijn tong in bedwang

In Spiegel van den ouden en nieuwen tyt (1632) vinden we het volgende moraliserende gedichtje van Vader Cats:

De tonge, lieve jeugd, de tonge, zoete vrouwen,
Kan goed en weder kwaad, kan vreemde dingen brouwen.
De tong, wanneer ze steekt en al te bijster woedt,
Is dodelijk vergif, is enkel drakenbloed.
De tong, integendeel, met zoete min bestoven,
Gaat most en honig zelfs, gaat alle ding te boven;
De tong, de losse tong, baart juist, gelijk zij wil,
Of harten vol geneugt, of huizen vol geschil.
Welaan dan, jeugdig volk, dewijle vloek en zegen
Is in het klein begrip van uwe tong gelegen,
Zo maak u voor het kwaad een eeuwig mondgebit,
En toom met alle macht het ongetoomde lid.

Bibliografische referenties

Overgenomen uit: Gerrit Komrij, De Nederlandse kinderpo√ęzie in 1000 en enige gedichten. Amsterdam: Prometheus, 2007, p. 15-16.

Heeft betrekking op:

Jakobus 3:8