Overzicht bijbelboeken

Letteren > Drama

Jacob Cats - Tooneel vande Mannelicke Achtbaerheyt

Jacob Cats' (1577-1660) Toneel van de mannelicke achtbaerheyt uit 1632 is gebaseerd op Ester 1. Uit de ondertitel valt al op te maken wat Cats' boodschap is met het stuk: 'tot verbeteringe van de huys-gebreken deser eeuwe.' In het stuk proef je de sympathie die Cats eigenlijk heeft voor het personage van Wasti, maar toch kan hij niet anders dan haar de les lezen: Wasti had onderdanig moeten blijven aan haar man. Ze had wel bezwaren mogen hebben, maar die had ze dan 'op beleefder voet' moeten uiten. Op grond van de onfeilbaarheid van de Schrift kon Cats niet anders dan het gedrag van Ahasveros verdedigen.

Wij willen dat de man zal volle magt gebruiken,
Wij willen dat het wijf zal zwijgen en zal duiken;
Dat is het oude regt, de grondt van echte min,
't Is reden dat de man zij voogd in zijn gezin.

Was onderteekend: Ahasverus
Titelpagina van Jacob Cats: Toneel van de mannelicke achtbaerheyt

Bibliografische referenties

Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden, Selfstryd, Toneel der mannelyke agtbaarheidt, Galathea of herdersklagt, Klagende maegden, en andere mengelrymen. Amsterdam, 1720.

Heeft betrekking op:

Ester 1:12, Ester Grieks 1:20