Overzicht bijbelboeken

Letteren > Drama

Jacobus Revius - Haman

Jacobus Revius (1586-1658) behandelt in zijn treurspel Haman (1630) het volledige bijbelboek Ester. Het is een zogeheten 'blij-eindigend' treurspel; het stuk eindigt positief en vol vertrouwen dat God de uiteindelijke verlossing zal geven, zoals het oorspronkelijke Ester-verhaal dat ook uitdraagt. Maar het drama van Haman wordt tussen de dialogen door, die het bijbelverhaal volgen, uitgezongen in de koren (reien). Daarin wordt steeds beschreven hoe wanhopig, hoe teleurstellend, hoe zorgelijk de situatie is. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat God het hele volk Israƫl laat vernietigen door Haman, want wie zal er dan nog over zijn om God te eren?

Het treurspel Haman is opgenomen in Revius' enige dichtbundel, de Over-Ysselsche sangen en dichten (1630). Het ademt dezelfde sfeer die volgens de schrijver uit de hele bijbel spreekt. Deze valt het beste onder woorden te brengen in Revius' eigen verzen uit Haman:

Onfeylbaer is des Heeren raet.
Der bosen trots hy nederslaet.
Hy staetse by die op hem hopen.
De cleynen heft hy wt den stof
En treckt wt alles sijnen lof.
Soo is de saeck hier afgelopen.

Bibliografische referenties

Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten. Uitg., met ongedr. gedichten verm. en van verklarende aant. voorz. door W.A.P. Smit, Amsterdam 1930.

Heeft betrekking op:

Ester 3:1