Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Jan Kuijper - Bijbelplaatsen

De dichter Jan Kuijper, die een groot aantal sonnetten heeft geschreven, publiceerde in 1983 de bundel Bijbelplaatsen. De lezer vindt hierin dertig sonnetten, alle geschreven naar aanleiding van een bijbelvers. De 'bijbelplaatsen' zijn dwars door de hele bijbel gekozen, van Genesis (zie Bloemlezing Genesis-verhalen 1) tot en met Openbaring; ook de deutero-canonieken zijn vertegenwoordigd, door het openingssonnet bij Jezus Sirach 43:21.

Het verband tussen bijbeltekst en sonnet is in veel gevallen tamelijk los; zie bijv. het gedicht dat Kuijper naar aanleiding van Hebr. 12:24 schreef. Het sonnet bij Gal. 6:11 echter neemt niet alleen de woorden van de 'bijbelplaats' op, maar hergebruikt ook de emotionele lading van het vers. In oude teksten geldt het eigenhandig afsluiten van een - verder gedicteerde - brief vaak als teken van genegenheid. In deze brief lijkt Paulus het middel vooral te hanteren om zijn gezag te benadrukken. Bij Kuijper worden de schriftwoorden toegepast op het onbeholpen schrijven van een boer, wiens vermogens ten gevolge van een hersenbloeding of door dementie beperkt geworden zijn.

Galatiërs 6:11

Er staat geschreven: ziet hoe grote brief
ik u geschreven heb met mijne hand.
Hij is dan ook niet bij zijn vol verstand,
bij kleine beetjes is het door een dief
in de nacht ontvreemd, aan zijn rechter kant
of aan zijn linker; hij nam het voor lief
zoals het ging, hij vond het wel gerief-
lijk zelfs misschien, zijn kleiner wordend land.

Een groot, groen land met veel zwart-witte koeien.
Die moet hij melken, 's ochtends om vijf uur.
Bij de nachtzuster hoort hij zachtjes loeien.
Zijn goede hand houdt voeling met de muur.
Zijn hart is vol, zijn hand verzaakt zijn plicht.
Het staat niet in de brief die voor ons ligt.

Bibliografische referenties

Jan Kuijper, Wendingen. Sonnetten 1970-1990. Amsterdam: Querido, 1992.

Heeft betrekking op:

Galaten 6:11