Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Jan Victors - Boaz, Ruth, Noömi…

Jan Victors
Boaz ontvangt de schoen

Voor deze scène heeft waarschijnlijk een voorstelling uit de prentserie van Hendrik Goltzius over Ruths leven gediend. Het is het moment waarop Boaz en een ander mannelijk familielid van Noömi overeenkomen, dat het bezit van Noömi's overleden man en zonen, inclusief Ruth, aan Boaz wordt overgedragen. Ter bevestiging van dit contract wordt volgens oud Israëlitisch gebruik een schoen overhandigd. In iemands schoenen treden

In tegenstelling tot Goltzius reduceerde Victors het aantal aanwezige dorpsoudsten van tien tot vijf. En hij plaatst Ruth en Noömi op de voorgrond als getuigen van het gebeuren. De bijbeltekst zegt niets erover dat de twee bij de onderhandelingen aanwezig waren. Wel vertelt Flavius JosephusFlavius Josephus in zijn Joodse historiën dat ‘Ruth en haar naasten’ erbij waren.

De enige figuur die op het schilderij van Victors afgebeeld staat maar die onmogelijk tijdens het gebeuren aanwezig zou kunnen zijn geweest, is de kleine jongen links, met Noömi’s hand op zijn schouder. Hiermee wordt al vooruitgelopen op het happy-end van het verhaal: Ruth en Boaz krijgen als bekroning op hun huwelijk een zoon, die door Noömi werd opgevoed. Flavius Josephus zegt over hem, dat hij Obed werd genoemd omdat deze naam in het Hebreeuws dienaar en helper betekent. Victors laat hier al zien hoe hij steun en toeverlaat voor zijn grootmoeder is.

Bibliografische referenties

Christian Tümpel (ed.), Im Lichte Rembrandts. Das Alte Testament im Goldenen Zeitalter der niederländischen Kunst. Tentoonstellingscatalogus Münster, Westfälisches Landesmuseum; Amsterdam, Joods Historisch Museum; Jerusalem Israel Museum; Zwolle 1994, p. 85. Ook verschenen onder de titel: Het oude testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.

Heeft betrekking op:

Ruth 4:8, Ruth 4:17