Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Je naaste liefhebben als jezelf

Je medemens behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden

'De Cock knikte nadrukkelijk. “Het christelijke ideaal Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf is een onmogelijke opgave gebleken. Het is te hoog gegrepen. Veel mensen zijn niet eens in staat om in alle redelijkheid zichzelf lief te hebben, laat staan anderen.” De oude rechercheur spreidde zijn armen. “Maar misschien zijn er idealen die wel zijn te verwezenlijken.”’ (Baantjer, De Cock en de broeders van de haat, 2005)

Heeft betrekking op:

Leviticus 19:18, Matteüs 5:43, Matteüs 22:39, Marcus 12:31, Lucas 10:27, Romeinen 13:9, Galaten 5:14, Jakobus 2:8