Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Muziek

Jeff Hamburg - Hooglied

In november 2006 verscheen de cd Hooglied, een compositie van Jeff Hamburg, een productie van Jeff Hamburg met steun van het ThuisKopie Fonds en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. De cd bevat een gesproken versie van het Hooglied. Daarnaast zingt de tenor Marcel Beekman stukjes Hebreeuwse tekst uit het Hooglied en acht Hebreeuwse liederen uit de Middeleeuwen. Eleonore Pameijer begeleidt het geheel op dwarsfluit. De Hebreeuwse liederen zijn van de Spaans-Joodse dichters Shlomoh Ibn Gabirol, Mosheh Ibn ‘Ezra, Yitschak Ibn Kalfun, Todros Abulafiya en Shmu‘el Hanagid. Zij leefden en werkten allen in de bloeitijd van het Spaans-Arabische rijk, grofweg van 1000-1250 na Christus. Hun teksten sluiten aan op die van het Hooglied.

Rode draad van de cd is de Nederlandse vertaling van het Hooglied, voorgedragen door Nettie Blanken en Rudolf Lucieer. Beide voordrachtskunstenaars bewaren een enigszins ironische afstand tot hun eigen tekst. Immers, zij zijn al wat ouder en rijper, en de dartelende poëzie van het Hooglied hoort eigenlijk niet bij hun leeftijd. Het Hooglied is bij uitstek jonge-mensen-poëzie. Maar dat wil niet zeggen dat ook ouderen de tekst niet zouden kunnen voordragen. Blanken en Lucieer geven het Hooglied een bijzondere interpretatie mee door hun intonatie en hun spel met pauzes.

In het boekje bij de cd schrijft Jeff Hamburg:

De compositie begint ... vanuit één van de vele traditioneel-joodse manieren om Shir ha-Shirim ... ofwel Het Hooglied te cantileren (synagogale manier van voordracht op toonhoogte). Om aan te geven dat het niet gaat om liturgisch gebruik, ga ik vrij om met het herhalen van de tekst, iets wat niet in de traditie voorkomt. Van daaruit worden de versieringen in de fluit leidraad voor de muziek, die de sensuele en bijna zorgeloze teksten van de eerste strofe van Het Hooglied volgt. De dramatische opbouw van de tekst wordt onder andere weergegeven door een versnelling van de muziek en door meer nadruk op de ritmische aspecten in de tweede helft, om dan aan het slot terug te keren naar de traditionele tropen (melodische patronen) van Het Hooglied.

In Hooglied, een compositie brengt Jeff Hamburg verleden en heden, ver weg en dichtbij, oud en jong bij elkaar.

Op de website van de uitgevers van Hooglied, een compositie is een gedeelte van de opname te beluisteren.

Zie ook

  • Toon terzijde Jeff Hamburg - Drieluik van een arts

Heeft betrekking op:

Hooglied 1:1