Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Jeremia

Jeremia is wel de meest tragische figuur onder de grote profeten. Als profeet tegen wil en dank (Jer. 1) stuitte hij slechts op onbegrip. Hij werd gehaat en vervolgd om zijn boodschap, die als louter onheilsprofetie werd verstaan. Zijn naam is synoniem geworden voor klagen ('jeremiëren') en jammerklacht ('jeremiade')Jeremiade.

Jeremia is rond 650 v. Chr. geboren in Anatot, bij Jeruzalem, uit een priesterfamilie. In het bijbelboek dat zijn naam draagt, zijn niet alleen de woorden van de profeet te vinden, maar ook feiten uit zijn leven. Zo wordt verteld over zijn afkomst en zijn roeping (hoofdstuk 1), en over wat hij als profeet allemaal te verduren had: hoe hij bijna gelyncht werd (hoofdstuk 26) en voor een lange tijd in een waterkelder werd opgesloten (hoofdstuk 36-39). Na de val van Jeruzalem in 586 v. Chr. bleef Jeremia eerst nog in de stad, maar daarna werd hij door andere Judeeërs onder dwang, tegen zijn eigen profetisch spreken in, meegevoerd naar Egypte (hoofdstuk 42-43).

De naam van Jeremia is niet alleen verbonden met het grote profetische boek, maar ook met de deuterocanonieke Brief van Jeremia, die overigens niet van zijn hand is. Traditioneel is ook het boek Klaagliederen aan hem toegeschreven ('De klaagliederen van Jeremia'), op basis van 2 Kron. 35:25.

Heeft betrekking op:

Brief van Jeremia 1:1, Wijsheid van Jezus Sirach 49:7, Klaagliederen 1:1, 2 Kronieken 35:25, Jeremia 1:1, 2 Makkabeeën 2:1