Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Jeremiade

Klaaglied, weeklacht; meestal ironisch: gezeur.

De Klaagliederen werden door de Statenvertalers aan Jeremia toegeschreven. De titel van het bijbelboek was dan ook: Klaagliederen van Jeremia. Eeuwenlang bleef die opvatting bestaan, tot op vandaag. Het werkwoord jeremiëren heeft dezelfde achtergrond als jeremiade.

"Klagen de tegenwoordige Jagers ..., hoor dan de Jeremiaden der patriarchen, die niet meer kunnen loopen.’ (F.A.V. Voorst tot Voorst, Jagers-taal, 1838, p. 174)

Hagar Peeters heeft in haar dichtbundel Loper van lichtHagar Peeters - Loper van licht een vijf pagina's lang gedicht opgenomen met de titel 'Jeremiade voor het Avondland': 'Nu beklaagt men jou na al die jaren / als roestte het ijzer van de hekken om je grenzen / ...'

Heeft betrekking op:

Klaagliederen 1:1