Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Jezus' discipelen

Hoewel Jezus een aanzienlijk aantal leerlingen, of discipelen, in zijn gevolg had, waren slechts twaalf daarvan door hemzelf ‘geroepen’. Later, als deze twaalf door Jezus op pad worden gestuurd om de blijde boodschap te vertellen en om demonen uit te drijven, worden zij ook aangeduid met het woord ‘apostel’. Op vier plaatsen in het Nieuwe Testament worden hun namen gegeven (Matt. 10:2-4; Marc. 3:16-19; Luc. 6:13-16; Hand. 1:13):