Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Joab

Joab, de zoon van Seruja, was opperbevelhebber van Davids leger (2 Sam. 8:16). Vanaf zijn eerste optreden in 2 Samuël 2-3 zien we hem telkens weer in zijn trouw aan zijn heer, maar ook blijkt hij steeds opnieuw verwikkeld in allerlei onfrisse zaken. (Hij moet dan ook vanaf 3:29 leven met een vloek die David over hem heeft uitgesproken.) Hij is betrokken bij de moord op Batseba's man (hoofdstuk 10-12), hij bemiddelt voor Absalom na diens wraakneming op Amnon (hoofdstuk 14), maar hij doodt dezelfde Absalom eigenhandig in 2 Sam. 18. Ook in hoofdstuk 19, 20 en 24 duikt zijn naam nog op. In 1 Koningen 2 wordt verteld hoe hij aan zijn eind komt.

Heeft betrekking op:

2 Samuël 2:13, 1 Koningen 2:5