Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Job op de mestvaalt

Iemand die na een leven in rijkdom in zeer armoedige omstandigheden is terechtgekomen.

Als Job in korte tijd alles kwijtraakt, eindigt hij op de mestvaalt. 'Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat' (Job 2:8). In het Nederlands is de zegswijze die hierbij hoort: Job op de mestvaalt / mesthoop. In oudere vertalingen is sprake van een ashoop. Vandaar de gedachte aan mesthoop, want daar lag naast as ook mest en gebroken vaatwerk.

"Huis niet veilig, straat niet veilig, wereld niet veilig. Allemaal kunnen we ineens veranderen in Job op de mestvaalt." (NRC Handelsblad, 1 feb. 1999)

Heeft betrekking op:

Job 2:8