Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Jobsbode e.a.

Zoals gezegd (zie jobsgeduldJobsgeduld en jobstijdingJobstijding) komt de naam Job terug in verschillende woorden in onze taal. Veel ervan houden verband met de ellende die Job in het eerste hoofdstuk te verwerken krijgt (Job 1:13-19). Een kleine opsomming:

Het woord jobsvriend - een schijnvriend die een ongelukkige zijn lot verwijt - verwijst natuurlijk naar de manier waarop Jobs vrienden vanaf hoofdstuk 4 tegen hem aan praten.

Heeft betrekking op:

Job 1:14, Job 6:14-16, Job 19:21-22