Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Jobsgeduld

Heel groot geduld in moeilijke omstandigheden.

De naam Job komt voor in heel wat zegswijzen. Jobsgeduld is er één van. Het begrip verwijst naar 'Job de Dulder', die ondanks alle ellende volhardde in zijn vroomheid. De apostel Jakobus schrijft in zijn brief: 'Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.' (Jak. 5:11)

Heeft betrekking op:

Job 1:22, Jakobus 5:11