Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Jobstijding

Onheilstijding.

De naam Job komt voor in heel wat zegswijzen. Jobstijding is er één van. Het begrip verwijst naar de rampzalige berichten die Job achtereenvolgens te verwerken krijgt (Job 1:13-19).

"Dan die Jobstijding in de late avond van maandag 6 aug.: hersenbloeding. De wekenlange doodsstrijd. Voorbij." (Gazet van Antwerpen, 22 sept. 1979)

Heeft betrekking op:

Job 1:14-15