Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Johannes

Johannes is de naam van de schrijver en de ik-figuur van het boek Openbaring, volgens de tekst zelf (1:1, 4, 9; 22:8). In 1:9 schrijft Johannes: 'Ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd'. Hij heeft daar een aantal visioenen, waarbij hij de opdracht krijgt om deze vast te leggen; Johannes moet wat hem geopenbaard wordt doorgeven. Zelf typeert hij zijn boodschap op verschillende plaatsen als een 'profetie'.

Alleen al op grond van zijn naam is deze Johannes de eeuwen door vereenzelvigd met de discipel/apostelJakobus en Johannes, de evangelist en/of de schrijver van de drie Johannes-brieven. In de overlevering zijn daardoor de eigenschappen en attributen van de discipel of evangelist ook toegekend aan de Johannes van Openbaring. Tegenwoordig maakt men over het algemeen een onderscheid tussen de verschillende Johannesen.

Wendels
Johannes de evangelist met attribuut

Heeft betrekking op:

Openbaring 1:1