Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Johannes

De drie brieven van Johannes dragen wel de naam van Johannes, maar in geen van de brieven zelf wordt die naam genoemd. In 1 Johannes zien we een 'ik'-schrijver, die zijn publiek ('mijn kinderen') blijkbaar goed kent. Het feit dat deze eerste brief nadrukkelijk leunt op het Johannes-evangelie, is de directe aanleiding geweest om hem aan de evangelist Johannes toe te schrijven. In de overlevering is de schrijver van deze brieven niet alleen vereenzelvigd met de evangelist, maar ook met de discipel/apostel Johannes Jakobus en Johannesen/of de schrijver van Openbaring. Daardoor zijn de eigenschappen en attributen van de een ook vaak toegekend aan de ander. Tegenwoordig maakt men over het algemeen een onderscheid tussen de verschillende Johannesen.

Wendels
Johannes de evangelist met attribuut

In de 2e en de 3e brief van Johannes wordt de schrijver 'de oudste' genoemd. De stijl en de woordkeus in deze brieven zijn sterk verwant aan die in 1 Johannes. Vandaar dat wel verondersteld wordt dat alledrie van dezelfde hand zijn.

Heeft betrekking op:

1 Johannes 1:4, 2 Johannes 1:1, 3 Johannes 1:1