Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Johannes de Doper

Johannes de Doper was actief in de woestijn nabij de Jordaan, waar hij zich ontpopte als 'profeet' en een enorme populariteit genoot. Hij spoorde aan tot deugdzaamheid en rechtvaardigheid en tot eerbied tegenover God. Zijn bijnaam kreeg hij omdat hij mensen doopte in de rivier. Uiteindelijk werd hij door Herodes Antipas terechtgesteld. Johannes had net als Jezus discipelen, die ook na zijn dood nog actief waren als groep. Dopen in de woestijn

Heeft betrekking op:

Lucas 3:1-21, Johannes 1:6, Johannes 1:19-34, MatteĆ¼s 3:1-12, Marcus 1:4