Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

Johannes de Doper in de koran

In Lucas 1 vinden we het verhaal van de geboorte van Johannes de Doper, de zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet. Ook in de koran komt dat verhaal voor. Soera 19:2-15 vertelt:

2 De vermelding van de barmhartigheid van jouw Heer aan Zijn dienaar Zakarijja. 3 Toen hij tot zijn Heer in het verborgen riep, 4 zei hij: “Mijn Heer, mijn gebeente is zwak geworden in mij en mijn hoofd grijs van ouderdom. Bij het aanroepen van U, mijn Heer, ben ik nooit ongelukkig geweest. 5 Maar ik ben bang voor de verwanten die na mij komen, want mijn vrouw is onvruchtbaar. Schenk mij dan van Uw kant een naaste verwant, 6 die van mij zal erven en die van het geslacht van Ja‘koeb zal erven en maak, mijn Heer, dat hij aangenaam is.” 7 “O Zakarijja, Wij kondigen jou een jongen aan die de naam Jahja heeft, een naam die Wij nog niet eerder aan iemand gegeven hebben.” 8 Deze zei: “Hoe kan ik nog een jongen krijgen terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is en ik een hoge ouderdom heb bereikt?” 9 Hij zei: “Zo is het. Jouw Heer heeft gezegd: ‘Het is voor Mij gemakkelijk. Ik heb jou vroeger immers ook geschapen toen jij nog niets was.’” 10 Hij zei: “Mijn Heer, geef mij een teken.” Hij zei: “Jouw teken is dat jij drie nachten, hoewel je gezond en wel bent, toch niet tot de mensen zult spreken.” 11 Toen ging hij het heiligdom uit naar zijn volk en gaf hun te kennen dat zij ’s ochtends en ’s avonds moesten lofprijzen. 12 “O Jahja, houd het boek stevig vast.” En Wij gaven hem de oordeelskracht al als kind 13 en mededogen van Onze kant en reinheid. Hij was godvrezend 14 en plichtsgetrouw jegens zijn ouders en hij was geen ongehoorzame geweldenaar. 15 En vrede zij met hem op de dag dat hij geboren werd, op de dag dat hij sterft en op de dag dat hij weer tot leven wordt opgewekt.

Terwijl bij Lucas vanuit het niets een engel van de Heer verschijnt aan Zacharias in het heiligdom, geeft de koran Zacharias het initiatief God te vragen om een zoon. In de koran is het niet om zijn ongeloof dat Zacharias niet meer kan spreken, maar omdat hij om een teken vraagt. Drie nachten zal hij niet kunnen spreken. In het evangelie van Lucas kan Zacharias tot aan de geboorte van Johannes niet meer spreken, omdat hij de engel van God niet zonder meer kon geloven - beduidend langer dus.

Zie ook

  • Toon Rode draad Bijbel en koran

Heeft betrekking op:

Lucas 1:5-23