Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Jona

Jona, de zoon van Amittai, is de centrale figuur in dit boek, maar hij is allesbehalve de held van het verhaal. We leren hem kennen uit zijn gedrag en door zijn woorden. Dat gedrag is niet altijd even fraai: een profeet die om te beginnen wegloopt voor zijn opdracht en zijn opdrachtgever (1:3) en zich aan het eind enorm opwindt over de vergevingsgezindheid van zijn God (hoofdstuk 4). Maar ook zijn woorden klinken soms mooier dan ze bedoeld zijn: de belijdenissen van 1:9 en 4:2 hebben in deze context bepaald een valse toon. (Overigens heeft men wel opgemerkt dat Jona eigenlijk de meest succesvolle profeet uit de hele bijbel is: de paar woorden die zijn profetische boodschap telt (3:4), brengen meer teweeg dan alle andere profetieën!)

Jona wordt in dit boek ook en vooral getekend in het contrast met andere personages. In het eerste hoofdstuk zien we hem te midden van ‘heidense’ zeelieden, die meer oog blijken te hebben voor de grootheid van Jona’s God – zie bijvoorbeeld hún belijdenis in 1:14 – dan de ‘gelovige’ Jona. Een vergelijkbare tegenstelling is er tussen de inwoners van Nineve en Jona in hoofdstuk 3. Maar het belangrijkste contrast vinden we in het laatste hoofdstuk: de diep teleurgestelde, hoogst verontwaardigde Jona wordt geconfronteerd met een God van genade en liefde, die graag inconsequent is wanneer mensen zich bekeren.

Heeft betrekking op:

Jona 1:1