Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Jona en de grote vis

In het bijbelboek Jona speelt een vis een bijzondere rol. Hij wordt uitdrukkelijk beschreven als ‘groot’. Dit ligt voor de hand; hij moet immers groot genoeg zijn om een heel mens in een stuk te kunnen opslokken.

De vis vervult twee functies. Ten eerste is hij Jona’s redder die hem voor het verdrinken in de woeste zee bewaart. En ten tweede is de vis ook een kluis die Jona van de wereld afzondert om hem tot bezinning te laten komen. De wijze waarop de vis uitgebeeld wordt, varieert dan ook tussen deze uitersten: of een vriendelijke vis die als beschermer opduikt, of een dreigend beest dat Jona op het juiste spoor terug moet brengen.

Anoniem, Holland
Biblia Pauperum, p. 27 (.g.)

In de Biblia Pauperum Biblia pauperum wordt de grote vis die Jona uitspuugt als een zeemonster voorgesteld. De grote tanden zijn dreigend. De voorstelling die Jan Breughel van de vis geeft, lijkt daarentegen ongevaarlijk.

Jan (I) Brueghel
Jona wordt door de walvis aan land gebracht

Zie ook

  • Toon terzijde Een onschuldige vis
  • Toon terzijde Tobias en de vis

Heeft betrekking op:

Jona 2:1