Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

Jona in de koran

De profeet Jona heet in de koran Joenoes. In soera 37:139-148 staat een samenvatting van het verhaal uit het Oude Testament:

139 Ook Joenoes behoorde tot de gezondenen. 140 Toen hij naar het volbeladen schip wegliep 141 en het lot wierp; maar hij was een van de verliezers. 142 Toen slokte de vis hem op, laakbaar als hij was. 143 En als hij niet tot hen die lofprijzen behoord had, 144 dan was hij in zijn buik gebleven tot de dag waarop men wordt opgewekt. 145 Wij wierpen hem toen, ziek als hij was, op een onbegroeide plaats. 146 En Wij lieten boven hem een pompoenplant groeien. 147 En Wij zonden hem naar honderdduizend [mensen] - of het waren er nog meer - 148 die toen geloofden. Hen lieten Wij toen nog een tijd genieten.

Zie ook

  • Toon Rode draad Bijbel en koran

Heeft betrekking op:

Jona 1:1-4:11