Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Jozef

Jozef is de elfde zoon van Jakob, maar wel diens lievelingszoon, omdat hij de eerste zoon is van Rachel. Jozef wordt door zijn broers verkocht en komt zo in Egypte terecht. Door zijn gave van droomuitleg krijgt hij daar een hoge functie en weet zo uiteindelijk zijn eigen familie te onderhouden en land aan te bieden in Egypte.

Heeft betrekking op:

Genesis 37:2, Wijsheid van Jezus Sirach 49:15