Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Jozua

De naam van Jozua valt voor het eerst in Exodus 17, waar hij strijdt met de Amalekieten. 'Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. ... Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man.' Jozua, de zoon van Nun, gaat in de boeken van Mozes een steeds grotere rol spelen. Hij is een van de verkenners van Kanaän die blijft vertrouwen op de belofte (Num. 13-14). Tegen het eind van zijn leven draagt Mozes het leiderschap van het volk aan hem over (Num. 27; Deut. 31). Jozua leidt het volk na de dood van Mozes het beloofde land binnen en draagt zorg voor de verdeling van het land onder de stammen; die feiten worden beschreven in het boek dat zijn naam draagt. In het slothoofdstuk van 'zijn' boek laat Jozua het volk trouw zweren aan de God van Israël; daarna sterft hij, 110 jaar oud (vs. 29). Het volgende bijbelboek, Rechters, haakt onmiddellijk aan bij de dood van Jozua en de eed van Israël.

Heeft betrekking op:

Deuteronomium 31:3, Deuteronomium 34:9, Jozua 1:1, Exodus 17:9, Exodus 33:11, Numeri 13:16, Numeri 14:30, Numeri 27:18, Rechters 2:8, Wijsheid van Jezus Sirach 46:1