Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Judas Iskariot

Judas Iskariot was de discipel die Jezus verraadde. Dat wordt in alle evangeliën al behoorlijk vroeg duidelijk. Judas had de functie van ‘penningmeester’ in de kring rond Jezus. De evangelisten Johannes en Lucas schrijven het verraad van Judas toe aan geldzucht. Matteüs vermeldt dat Judas in ernstige gewetensnood kwam na Jezus’ dood en dat hij zich, overmand door wroeging, verhing. Iskariot

Zie ook

  • Toon Rode draad Judas Iskariot

Heeft betrekking op:

Matteüs 26:14-16, Johannes 13:26-30, Lucas 22:3-6, Marcus 3:19