Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Kan uit Nazareth iets goeds komen?

Uitdrukking waarmee men aangeeft dat men aan iemand twijfelt op grond van zijn/haar afkomst of opvoeding.

Filippus komt Natanaël tegen en vertelt hem: ‘We hebben hem gevonden die door Mozes genoemd wordt in de wet, en door de profeten. Het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.’ Natanaël laat zich dan niet bepaald vleiend over Jezus uit door te roepen: ‘Kan er uit Nazaret iets goeds komen?’

[Een Remonstrant over Frederik Hendrik als broer van Maurits:] "Zeg niet in uw harte: kan er iets goeds uit Nazareth komen?" (J. van Lennep, Romantische Werken (14 dln.) Rotterdam, 1860 (2e dr.), dl. 2, p. 253 ).

Heeft betrekking op:

Johannes 1:47