Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Feesten

Kasjeren

Jan Matthesius
Lamp om gist te zoeken

Het Joodse Pesachfeest begint met het verwijderen van alle gist of zuurdesem uit het huis, het zogenaamde 'kasjeren'. Na de grote schoonmaak is het de taak van de huisvader om te controleren of er ook daadwerkelijk geen gist meer te vinden is. Deze zoektocht hoort te gebeuren onmiddellijk nadat het donker is geworden - een kaars of lamp kan daarbij zeer behulpzaam zijn. Voor het begin van zijn zoektocht spreekt de huisvader een gebed uit waarin hij de vernietiging van de 'chomez', de gist, aankondigt. Volgens de regels moet hij alle ruimtes controleren waar in de loop van het jaar gist kan zijn geweest. Ook ruimtes die verafgelegen zijn, maar wel in bezit of gebruik zijn, moeten worden geïnspecteerd. Bijzondere aandacht vergen zakken in kledingstukken, waar makkelijk kruimels van koekjes kunnen zijn achtergebleven. De zoektocht mag niet worden onderbroken en tijdens het werk is iedere conversatie verboden.

Bernard Picart
Kasjeren van het huis voor Pesach

Zie ook

  • Toon terzijde Pesach

Heeft betrekking op:

Exodus 12:15