Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Muziek

Kerstliederen

Rembrandt
De verkondiging aan de herders

'De herdertjes lagen bij nachte', 'Stille nacht, heilige nacht', 'Midden in de winternacht' – tussen Sinterklaas en Kerst zijn dit soort kerstliedjes veelvuldig te horen, onder meer in de winkelcentra. Maar waar komen deze liederen eigenlijk vandaan? Je zou kunnen zeggen dat de gewoonte om kerstliederen te zingen in de Kerstnacht zelf gevestigd is. Nadat de engel aan de herders verteld heeft dat de langverwachte Verlosser geboren is, werd hij volgens Lucas 2:14 plotseling vergezeld door een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

In de Rooms-Katholieke traditie ontstonden in de Late Middeleeuwen naast de vaststaande kerstliturgie (de liederen en teksten die ten gehore werden gebracht in de officiële eredienst) een aantal losstaande kerstliederen. In de zestiende eeuw was Puer nobis nascitur (Een kind is ons geboren) veruit het bekendste Latijnse kerstlied. Maar er waren ook Nederlandstalige liederen. Hier volgen er enkele:

Nu zijt wellekome Jesu, lieve HeerNu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
O Kerstnacht, schoner dan de dagenVondel - O Kerstnacht, schoner dan de dagen
Nu daagt het in het oostenNu daagt het in het oosten
Magnificat / Lofzang van MariaMagnificat / Lofzang van Maria
Komt allen tezamenKomt allen tezamen
Komt, verwondert u hier, mensenKomt, verwondert u hier, mensen
Stille nacht, heilige nachtStille nacht, heilige nacht

Door naar het volgende terzijdeKerstboom
Terug naar de inhoudsopgave KerstmisKerstmis

Bibliografische referenties

Rudolf Rasch, 'Meerstemmige kerstliederen in de katholieke kerk' in: Louis Peter Grijp (red.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam: AUP, 2001, p. 197-202.

Heeft betrekking op:

Lucas 2:13-14