Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Kijken als Jonas in de walvis

Erg bang, benauwd kijken.

Hoewel de uitdrukking niet letterlijk aan de bijbel ontleend is, heeft zij wel alles met het verhaal te maken. In hoofdstuk 2 zegt Jona: 'In mijn nood roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp.' Als dat niet benauwd is ...

Heeft betrekking op:

Jona 2:3