Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Kinderen der gevangenis

Ballingen.

In de Statenvertaling is 'kinderen der gevangenisse' een aanduiding voor de Israƫlieten die in ballingschap leven. Met 'gevangenis' wordt dus de (Babylonische) ballingschap bedoeld.

"Oock hielden de kinderen der gevangenisse het Pascha, op den veertienden der eerster maent." (Ezra 6:19 in de Statenvertaling)

Heeft betrekking op:

Ezra 4:1, Ezra 6:19, Ezra 10:7, Nehemia 7:6-7, Nahum 3:10