Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Kinderen Gods

De gelovigen; soms ook alle mensen.

Deze zegswijze is typerend voor de ‘tale Kanaäns’. Ze wordt ook ironisch gebruikt door niet-gelovigen.

"Ze storen zich niet aan de waanzin van ‘comme il faut’ en doen daarmee precies, meldt de schrijfster herhaaldelijk onder bedekte termen, wat andere kinderen Gods ook doen: geboren worden, leven, rotten en vervolgens de pijp uitgaan." (Utrechts Nieuwsblad, 01-12-1988)

Heeft betrekking op:

Galaten 3:26