Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Kinderen van het licht

Christenen, gelovigen. Ook wel ironisch gebruikt.

Licht staat in de bijbel tegenover duisternis. 'Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.' (1 Tess. 5:5-6)

"In de ‘Drie kantieken voor tijdgenoten’ schrijft hij [P. H. Dubois] niet toevallig de achttiende-eeuwers Francesco Guardi, Denis Diderot en Joseph Haydn aan, kinderen van het licht en van de Verlichting." (Vrij Nederland, 13-5-1995)

Heeft betrekking op:

1 Tessalonicenzen 5:5