Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Klaaglied

Klaagzang; (fig.) steeds herhaalde klacht.

Met dit woord is oorspronkelijk de titel van het bijbelboek Klaagliederen gevormd. Via de Luthervertaling is het woord in onze taal terechtgekomen.

"Short zingt voor de zoveelste keer zijn klaaglied dat zijn collega’s niet aardig voor hem zijn geweest." (NRC Handelsblad, mei 1994)

Heeft betrekking op:

Klaagliederen 1:1