Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Kom ik om, dan kom ik om

Wie niet waagt, die niet wint.

Ester zet haar leven op het spel door zich ongevraagd voor de troon van Ahasveros/Artaxerxes te wagen. Er staat echter zoveel op het spel dat ze bereid is dat levensgrote risico te nemen. In de vertaling NBG '51 is haar uitspraak bondig vertaald als: 'Kom ik om, dan kom ik om'.

Heeft betrekking op:

Ester 4:16, Ester Grieks 4:16