Overzicht bijbelboeken

Over > Bijbelse wereld

Korinte

Korinte lag aan de kust, op het kleine strookje land dat het Griekse vasteland aan de Peloponnesos verbond. De plaats werd al bewoond vanaf het vijfde millennium voor Christus, wat Korinte tot een van de oudste vestigingsplaatsen van Europa maakt.

De KorintiërsDe gemeente van Korinte met wie Paulus correspondeerde, woonden in een relatief recent gestichte Romeinse kolonie (door Julius Caesar in 44 voor Christus). Het klassieke Korinte, dat in de eeuwen daarvoor een rijke en welvarende stad was geweest, was namelijk een eeuw daarvoor, in 146 voor Christus, ten prooi gevallen aan het Romeinse expansionisme en met de grond gelijk gemaakt.

Normaal gesproken werden de Romeinse kolonies bewoond door veteranen uit de legioenen, maar dat was bij Korinte niet het geval. De kolonisten hadden uiteenlopende nationaliteiten - onder andere Syriers, Egyptenaren en joden - en waren over het algemeen van lage komaf (armen en vrijgelaten slaven).

Vanwege de gunstige ligging aan handelsroutes zowel over land als over zee (de stad had maar liefst twee zeehavens), groeide de kolonie snel uit tot een belangrijk handelscentrum en een stad van formaat. In de tijd van Paulus zal Korinte enige tienduizenden bewoners hebben geteld.

In een van de zeehavens van Korinte, Kenchreeën genaamd, was nog een andere christelijke gemeenschap gevestigd (Hand. 18:1-18 en Rom. 16:1).

Heeft betrekking op:

1 Korintiërs 1:2, Handelingen 18:1-18, Romeinen 16:1