Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Kwaad met kwaad vergelden

Het onrecht dat iemand is aangedaan met hetzelfde onrecht beantwoorden

Het oudtestamentische gebod om geen kwaad met kwaad te vergelden (Spreuken) wordt op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald (Romeinen, 1 Tessalonicenzen, 1 Petrus). Paulus verbindt het gebod om geen kwaad met kwaad te vergelden met een positieve les: 'streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander'.

"Anderen zonnen regelrecht op wraak, vooral enkele moslim-bazen uit de beruchte onderwereld van Bombay, die gewend waren kwaad met kwaad te vergelden." (NRC Handelsblad, oktober 1994)

"De oprichting van het Europees Defensieagentschap is eenvoudig niet te rijmen is met de boodschap dat ‘al het kwaad in de wereld bestaat om in ons de liefde wakker te maken’, maar getuigt daarentegen zonneklaar van de onchristelijke gedachte dat men kwaad met kwaad moet vergelden." (Wouter ter Heide, Terrorismebestrijding via hervorming VN, 4 februari 2005)

Heeft betrekking op:

1 Tessalonicenzen 5:15, Spreuken 20:22, Romeinen 12:17, 1 Petrus 3:9