Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Laat de zon niet ondergaan over uw toorn

Blijf niet te lang boos.

In oudere bijbelvertalingen staat ‘toornigheid’. De uitdrukking wordt vaak letterlijk opgevat en dan gebruikt als aansporing om een ruzie nog dezelfde dag bij te leggen.

"Toen Jo haar nachtkus ontving, fluisterde mevrouw March haar teeder toe: 'Kindlief, laat de zon niet ondergaan over uwen toorn, vergeeft elkander, helpt elkander, en begin morgen weêr opnieuw.’" (Louise May Alcott, Onder moeders vleugels, 1876, p. 88)

Heeft betrekking op:

Efeziërs 4:26